DOGODKI

ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA

SEMINAR za usposabljanje šolskih mediatorjev in integracijo šolske mediacije v okolje.

Če želimo, da bo imela šolska mediacija v vzgojnem programu šole ustrezno mesto, da bo postala nepogrešljiv način strpne in pozitivne komunikacije, potrebujemo tudi ustrezno usposobljene šolske mediatorje ter dober načrt, kako to narediti. Naš program je edini, ki nudi tudi logistiko integracije.

Bodoči šolski mediatorji pridobite v našem 50-urnem programu usposabljanja naslednje:

 • konkretne uporabne rešitve, kakointegrirati šolsko mediacijo v kurikul
 • usposobite se za vodenje celostnega programa šolske mediacije
 • programsko shemo in specifično znanje za implementacijo šolske in vrstniške mediacije
 • strokovno publikacijo »Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost« (I. Marič, 2010)
 • priročnik »Vrstniška mediacija – gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev v osnovnih in srednjih šolah« (I. Marič, 2010)

Zakaj integrirati mediacijo v vzgojnoizobraževalni sistem?
Več si preberite TUKAJ

Zbrani osebni podatki udeleženca s prijavo na treninge in / ali delavnice so namenjeni zgolj za nadaljna obveščanja glede tega dogodka in se ne zbirajo v marketinške namene v nobeni bazi podatkov organizatorjev dogodka.


MEDIACIJSKI TRENINGI

TRENINGI so organizirani v delavnice, ki potekajo v obliki:

 • treninga  mediacijsko-komunikacijskih situacij,
 • ogleda in analize videoposnetkov simuliranih mediacij,
 • igre vlog  reševanja sporov,
 • analize in refleksije strukturiranja in  procesiranja mediacije, prepoznavanja in vrednotenja mediatorskih priložnosti, uporabe metod in tehnik,  opolnomočanja,  
 • treninga občutljivosti in kreativnosti za vzpostavljanje ponovnega dialoga in pozitivnega odnosa med medianti,
 • in drugih značilnosti kakovostne transformativne mediacije.

Več si preberite TUKAJ

Zbrani osebni podatki udeleženca s prijavo na treninge in / ali delavnice so namenjeni zgolj za nadaljna obveščanja glede tega dogodka in se ne zbirajo v marketinške namene v nobeni bazi podatkov organizatorjev dogodka.


DELAVNICE ZA SREČNEJŠE ŽIVLJENJE

Se vam dogaja, da zmanjka življenjske energije in volje, da ne znate iz začaranega kroga?

Se trudite  izboljšati razpoloženje, iščete načine za pozitivne spremembe?

V našem  programu boste prepoznali  svojo notranjo moč in sposobnosti, ki uspešno vodijo k pozitivnim spremembam.  Pridobili boste teoretično podlago in konkretna navodila, kako si pomagati in napredovati v želeno smer.

Več si preberite TUKAJ

Zbrani osebni podatki udeleženca s prijavo na treninge in / ali delavnice so namenjeni zgolj za nadaljna obveščanja glede tega dogodka in se ne zbirajo v marketinške namene v nobeni bazi podatkov organizatorjev dogodka.

Pomakni se na vrh