PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

  1. UVOD

Mediacijsko društvo BONO (v nadaljevanju MD BONO) je nosilec in upravljavec spletne strani in dejavnosti  mediacija-bono.si/.

V MD  BONO je eden najpomembnejših ciljev širjenje mediacijske kulture, osveščanje javnosti o  prednostih mediacije, spodbujanje k izobraževanju in usposabljanju za mediatorje, ustvarjanje okoliščin za integracijo mediacije v vse sfere življenja ter s povezovanjem  usposobljenih mediatorjev in drugih članov društva ustvarjati  dodano vrednost v širši skupnosti.

Da bi to dosegli, zbiramo in obdelujemo določene osebne podatke.

Namen tega Pravilnika o Zasebnosti je, da seznanimo s tem, katere osebne podatke zbiramo in za kakšne namene, kaj počnemo z njimi, kako zagotavljamo njihovo varnost ter o pravicah v zvezi z obdelavo in upravljanjem osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo, v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo. V celoti izpolnjujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov in si prizadevamo za etično ravnanje.

Da bi zagotovili skladnost naše politike zasebnosti z vsakokratnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, si MD BONO pridržuje pravico, da ustrezno spremeni ali dopolni Pravilnik o Zasebnosti.

NADZOR NAD OSEBNIMI PODATKI

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s tem Pravilnikom o Zasebnosti, je Mediacijsko društvo BONO, Trubarjeva ulica 8, 3000 Celje, Matična številka: 4121171000, Davčna številka: 43673210.

Za vprašanja ali zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov smo dosegljivi na elektronsem naslovu: info@mediacija-bono.si.

2. UPORABNIKI IN  ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV

a) OBDELAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen ali podlaga za njihovo obdelavo sta v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov in sicer: Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), Uradni list RS, št. 163/22, Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (GDPR) in naše notranje politike.

MD BONO bo obdelavo vaših osebnih podatkov pogojilo z naslednjimi pravnimi temelji: z obiskom naše spletne strani sprejmete in se strinjate s Splošnimi pogoji tega spletnega mesta, ki določa osnovo za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Za upravljavca velja naslednja zakonodaja:

nacionalna zakonodaja, tj. Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list RS, št. 48/22 in 145/22 (ZPPDFT-2), Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uradni list RS, št. 163/22 (ZVOP-2), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22 (ZASP) in drugi zakoni, ki zavezujejo upravljalca do posredovanja podatkov,

drugi mednarodni sporazumi in uredbe EU, ki zavezujejo MD BONO, da osebne podatke posameznikov zagotovijo državnim organom in drugim upravljavcem, kadar so slednji zakonsko zavezani.

MD BONO lahko obdeluje osebne podatke za namene legitimnih interesov upravljavca: za statistične namene in za zbiranje demografskih podatkov in interesov obiskovalcev; za urejanje spletnih strani; za poslovne analize; za razvoj ponudbe; za varnost informacijskega sistema; za izboljšanje ali prilagajanje storitev posamezniku; za merjenje učinkovitosti svojih promocijskih dejavnosti in oglaševanja; na podlagi drugih legitimnih interesov.

V določenih primerih lahko MD BONO obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vašega osebnega soglasja za izvajanje drugih dejavnosti, kot so na primer: informativne in tržne aktivnosti (kot so pošiljanje splošnih obvestil, ponudb in novic) in za obvestila o ponudbi storitev prilagojena na podlagi profiliranja, ki ga v te namene uporablja MD BONO. Osebno soglasje za te namene je povsem prostovoljno.

Vse dodatne informacije o uporabi piškotkov najdete v razdelku Piškotki.

b) NAMEN ZBIRANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Namen zbiranja osebnih podatkov na spletnem mestu https://mediacija-bono.si je poslovnega in/ali izobraževalnega značaja, večinoma za hitrejši in boljši način stika z vami, kadar se od vas zahteva, in sicer:

v primeru, da izpolnite kontaktni obrazec za namen sodelovanja, se strinjate, da bomo za nadaljnjo komunikacijo z vami vaše osebne podatke hranili v naši bazi podatkov. V tem primeru MD BONO obdela in shrani vaše podatke za nadaljnje sodelovanje in neposredno trženje. Komunikacija je v tem primeru individualna, kar pomeni, da niste samodejno umeščeni na noben seznam e-poštnih sporočil (razen če se nanjo naročite posebej).

V primeru, da ste naročeni na naše novice, nam s prijavo na e-novice dovolite, da vam občasno pošiljamo e-pošto.

Osebne podatke pridobivamo iz različnih virov. V večini primerov jih dobite z izpolnjevanjem raznih obrazcev in/ali naročanjem na naše novice.

c) VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH OBDELUJEMO

MD BONO obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

kontaktni podatki

To vključuje vse osebne podatke, ki jih posredujete pri izpolnjevanju obrazcev ali komuniciranju z nami po telefonu, e-pošti ali na kakršen koli drug način. Vključuje tudi vse podatke, ki jih navedete ob registraciji oz. prijavi na izobrađževalne dogodke in srečanja ter na spletnem mestu, ko se naročite na naše novic. V takih primerih zbiramo in shranjujemo podatke, ki vključujejo vaše polno ime, e-poštni naslov, telefonsko številko in druge posredovane podatke. Za namene izvedbe in plačila kotizacij in članarin obdelujemo in shranjujemo podatke o plačilnih transkakcijah, o zneskih in o plačniku, kakor to velevajo predpisi in določila s strani bančnih institucij.

podatki iz družbenih omrežij

V naših marketinških kampanjah uporabljamo tudi socialne medije (Facebook), podatke uporabljamo za ciljno usmerjene marketinške aktivnosti, vendar le, če se s tem strinjate med uporabo omenjenih medijev. V okviru piškotkov ponujamo tudi izboljšave uporabniške storitve, razširjanje vsebine z različnimi socialnimi mediji in personalizacijo naše ponudbe glede na vaše želje in zahteve, ki so razvidne iz vašega prejšnjega brskanja po spletu. Kljub vsem našim prizadevanjem ne moremo jamčiti za varnost vsebine povezanih zunanjih spletnih mest ali preverjati takšne vsebine. Zato na lastno odgovornost kliknete zunanje povezave. Ne odgovarjamo za nobene škode ali posledice, ki bi nastale zaradi obiska katere koli prej omenjene zunanje povezave. Če sledite povezavi do drugega spletnega mesta, zapustite našo spletno stran in ta Pravilnik o Zasebnosti preneha veljati. 

d) VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zaščito osebnih podatkov bo MD BONO uporabil vse tehnične in druge ustrezne ukrepe, potrebne za preprečevanje nepooblaščenega uničenja, spreminjanja, izgube ali kakršne koli nepooblaščene obdelave.

Nikoli ne zaprosimo za številke kreditnih kartic ali drugih informacij, ki bi jih lahko spletni kriminal zlorabil.

Vaše osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj opisane namene in za namene, za katere izrecno dajete svoje dovoljenje, in se ne tržijo ali distribuirajo tretjim osebam, razen partnerjem, ki nam pomagajo pri vzdrževanju spletnega mesta in ki so dolžni varovati osebne podatke v skladu in pod enakimi pogoji kot MD BONO.

e) ROK ZA SHRANJEVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se hranijo le toliko časa, dokler je to zakonsko zahtevano ali dovoljeno in nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani ali obdelani. Po doseganju namena bomo hranili le osebne podatke, ki smo jih zakonito dolžni hraniti ali jih bomo morda potrebovali za dokaze ali obrambo v primeru pravnih zahtevkov. Preostali podatki se izbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če za nekatere vrste podatkov ni drugače predpisano.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo za pošiljanje obvestil o novostih ter za prijavo v izobraževalne programe se hranijo do vašega odvzema privolitve.

f) PRAVICE UPORABNIKA V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene pošiljanja obvestil se lahko kadar koli umakne; vendar umik vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vašega soglasja za obdobje pred umikom.

MD BONO ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in pravilnost vaših osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik sam je dolžan zagotoviti točnost in pravilnost vseh podatkov, ki jih posreduje.

Vaše zahteve za urejanje osebnih podatkov bodo izpolnjene v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v enem mesecu od prejema vaše zahteve, če drugače ne določa veljavna zakonodaja.

g) PIŠKOTKI

Ko prvič obiščete našo spletno stran, vas prosimo, da odobrite namestitev piškotkov, ki omogočajo normalno delovanju https://mediacija-bono.si/. Prav tako lahko zavrnete avtorizacijo ali izklopite vse piškotke v vašem spletnem brskalniku. V tem primeru je lahko vaša izkušnja na spletnem mestu nepopolna.

3. KONČNE DOLOČBE

Ta Pravilnik o Zasebnosti je objavljeno na spletni strani in začne veljati dne 1. 5. 2023.

KONTAKT

Če želite dodatna pojasnila v zvezi s politiko zasebnosti MD BONO, nas lahko kontaktirate na info@mediacija-bono.si.

V Celju, 1. 5. 2023

Pomakni se na vrh