POSLANSTVO

V dobrem desetletju od sprejetih zakonskih osnov za mediacijo se še le-ta ni ustrezno uveljavila. Ni dobila mesta, ki si ga zasluži glede na osnovno poslanstvo, to je mirno in strpno reševanje konfliktov in sporov ter hkratno izboljšanje odnosov. Mediacija še ni dovolj prepoznana kot optimalen postopek reševanja konfliktov in sporov z ekonomskega, psihološkega, socialnega in drugih vidikov.

Naše poslanstvo je širjenje mediacijske kulture, osveščanje javnosti o  prednostih mediacije, spodbujanje k izobraževanju in usposabljanju za mediatorje, ustvarjanje okoliščin za integracijo mediacije v vse sfere življenja.

S povezovanjem  usposobljenih mediatorjev in drugih članov društva ustvarjamo  dodano vrednost v širši skupnosti.

Pomakni se na vrh