VREDNOTE

Temeljna vrednota našega društva je kultura optimalnih odnosov tako v zasebnem kot javnem življenju, k čemur lahko prav mediacija veliko prispeva.

Pristopamo razvojno in

  • pomagamo usposobljenim mediatorjem do aktivnega delovanja,
  • pospešujemo integracijo mediacije v vsakdanje življenje in skrbimo za transfer primerov dobre prakse v realne okoliščine,
  • pomagamo do mediatorske usposobljenosti vsem, ki želijo postati mediatorji,
  • z različnimi edukativnimi oblikami omogočamo širjenje mediacijske in splošne kulture v javnosti.
vir: www.express.co.uk
vir: www.express.co.uk
Pomakni se na vrh