VIZIJA

Vedno bolj potrebujemo takšne odnose, v katerih se bomo počutili razumljeni, upoštevani, sprejeti, enakovredni, varni … Potrebujemo spo-znanja o sebi, o medsebojni prepletenosti in sinergiji, da razumemo sebe in druge, da lahko spreminjamo neželene vzorce ravnanj, da vzpostavljamo dobre odnose v javnem in zasebnem okolju.

  • Družbeno odgovorno razvijamo in krepimo mediacijo kot učinkovit pristop reševanja vseh vrst problemov in njen dober vpliv na medosebne odnose.
  • Ustvarjamo ustrezne okoliščine za integracijo in implementacijo mediacije v zasebno in javno življenje.
  • Spodbujamo, opolnomočamo posameznike, da svoj potencial delijo z drugimi. 
vir: www.educaloi.qc.ca

Pomakni se na vrh