O TRANSFORMATIVNI MEDIACIJI


»Če želim v svojem življenju nekaj spremeniti, moram nekaj drugače narediti.«

Vsaka vrsta mediacije ustreza definiciji, da pomeni mirno reševanje spora s pomočjo nevtralnega in nepristranskega mediatorja. Učinki mediacij in počutje udeleženih strank v sporu pa se kljub enotni definiciji močno razlikujejo.

Na izkušnjah, zlasti na pomanjkljivostih prvotne facilitativne in evaluativne mediacije, se je razvila transformativna mediacija.  Že sam izraz, ki izhaja iz latinščine in pomeni preobrazba oz. preoblikovanje, pojasni značaj in vrednost transformativne mediacije.

Preobrazba je nekaj vsakdanjega. Od nekdaj je prisotna v vseh sferah človekovega razvoja in življenja (znanost, psihologija, biologija, politika, kultura, jezik itd.). Prinaša in pomeni razvoj, napredek, spremembo.

Če se osredinimo na transformativno mediacijo, pomeni, da je njena največja vrednost v z-možnosti preobrazbe vsebine spora,  osebnosti in posledično odnosov.  Celosten pristop, enakovredna interakcija o  doživljanju in razumevanju sporne situacije dopušča  komuniciranje o preteklosti oz. o vsem, kar je mediantom pomembno, zato je transformativna mediacija najbolj primerna za osebe v trajnejšem odnosu.  Glede na opisano  je tudi najzahtevnejša med vsemi vrstami mediacij,  zato jo lahko uspešno in učinkovito vodi le izkušen mediator. Mediatorjev stil mediacije je zelo pomemben, še zlasti v močno porušenih medosebnih odnosih, ki jih spremljajo hude čustvene težave. 

Praksa potrjuje vrednost transformativnega pristopa v mediaciji. Dobro usposobljen mediator s tem pristopom strukturirano in dinamično usmerja proces mediacije, v katerem opolnomoča stranke v smeri sprejemanja odgovornosti za rešitve,  za razmišljanje s svojo glavo,  za konstruktivno iskanje želenih izidov v stilu »win-win«. Dober mediator zaupa, da stranke bolje kot on vedo, kaj in kako hočejo urediti spor, zato ne svetuje (vsiljuje!) svojih rešitev. Osredinjen je na ustvarjanje optimalnih okoliščin za boljše komuniciranje, medsebojno poslušanje in razumevanje, ne le  na ozko reševanje spora. Šele v takšnih okoliščinah, ko imajo stranke občutek upoštevanosti in priznavanja,  ko bolje razumejo sebe, začutijo voljo in moč (opolnomočenje!), da se usmerijo k konstruktivnejšemu iskanju najboljših izidov.

Transformativna mediacija predstavlja koristno izrabo časa in prostora za obvladovanje konfliktov in sporov. Še več, omogoča boljše razumevanje realnih okoliščin, sebe in svojih potencialov. Z ustvarjalnimi in konstruktivnimi pristopi zagotavlja napredek, izboljšanje in generiranje pozitivne energije za nove začetke.

Ivanka Marič, trenerka mediatorjev

Pomakni se na vrh