USPOSABLJANJE ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA

UVOD

Če želimo, da bo imela šolska mediacija v vzgojnem programu šole ustrezno mesto, da bo postala nepogrešljiv način strpne in pozitivne komunikacije, potrebujemo tudi ustrezno usposobljene šolske mediatorje ter dober načrt, kako to narediti. Naš program je edini, ki nudi tudi logistiko integracije.

Bodoči šolski mediatorji pridobite v našem 50-urnem programu usposabljanja naslednje:

  • konkretne uporabne rešitve, kako integrirati šolsko mediacijo v kurikul
  • usposobite se za vodenje celostnega programa šolske mediacije
  • programsko shemo in specifično znanje za implementacijo šolske in vrstniške mediacije
  • strokovno publikacijo »Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost« (I. Marič, 2010)
  • priročnik »Vrstniška mediacija – gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev v osnovnih in srednjih šolah« (I. Marič, 2010)

Zakaj integrirati mediacijo v vzgojnoizobraževalni sistem?

MEDIACIJA JE VSESTRANSKO UPORABNA VZGOJNA METODA

  • Z vzgojnega vidika ima mesto v šoli  transformativna mediacija, ki je povsem kompatibilna s splošnim vzgojnim konceptom »celostnega pristopa«.Ta vrsta mediacije pomembno prispeva  k oblikovanju osebne integritete. Spreminja posameznika in širše okolje, osredinja na boljše medosebne odnose ipd.
  • Njena vrednost ni le v reševanju problemov, temveč tudi v naravnanosti na moralno, osebnostno rast in transformacijo. Mediacijske tehnike, veščine in  spretnosti so v vzgojnoizobraževalnem  sistemu splošno uporabne, ker »rešujejo probleme brez poraženca«, kultivirajo vse udeležence, prispevajo k čustveni pismenosti  idr. Mediacija gradi dobro socialno klimo.

POZITIVNI UČINKI ŠOLSKE MEDIACIJE

  • Z mediacijskimi pristopi se širi razumevanje osebne in družbene raznolikosti, komunikacijski prostor se bogati z veščinami strpnosti, spoštljivosti, dialoga, priznavanja, opolnomočenja.
  • Mediacijska klima spodbudno vpliva na socialno klimo institucije. Mediacijski način reševanja problemov in konfliktov postane vzorec aktivnega pristopa pri iskanju izidov iz težav, zmanjšuje obrambno in napadalno vedenje, gradi in omogoča občutke samonadzora, sprejemanja odgovornosti, razvija sposobnost konstruktivne  komunikacije itd.
  • Mediacijski vzgojni stil bogati tako izvajalce kot prejemnike. Pomembno prispeva k upravljanju z notranjimi čustvenimi stanji, razvija čustveno inteligenco, na sprejemljiv način odpravlja neskladja interesov idr. ter ustvarja novo kulturo odnosov.

PRIMERJALNE PREDNOSTI NAŠEGA PROGRAMA pri integraciji mediacije v šolski kurikul. Ta program je v slovenskem prostoru edinstven, ker ga je kreirala izkušena poznavalka in dolgoletna voditeljica šolskega življenja in dela, uspešna trenerka mediatorjev, coachinja Ivanka Marič.  Prav zaradi dobrega poznavanja funkcioniranja šole in bogatih pedagoških izkušenj nudi avtorica realen program integracije  šolske in vrstniške mediacije, na seminarju dodatno obogaten z verodostojnimi praktičnimi nasveti implementacije.  Podrobnosti o programu  prejmete na osnovi poizvedbe.

info@aris.si   – tel. 041 429 629      in/ali      info@mediacija-bono.si   – tel. 031 395 888

RAZPIS SEMINARJA ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA

Pomakni se na vrh