INFORMACIJE O RAZPISU

Informacije o programu seminarja in pogoji vpisa za pridobitev naziva ŠOLSKI MEDIATOR

Program je oblikovan v skladu s standardi za izvajanje mediacijskih usposabljanj pri MEDIOS – Združenje mediacijskih organizacij Slovenije.

Pogoj za vključitev je uspešno zaključeno Osnovno usposabljanje za mediatorje v obsegu 100 ur.

Opcije:

O1: Po dogovoru z naročnikom lahko poteka  osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje in nadaljevalno 50-urno usposabljanje za šolske mediatorje združeno v  enovit 150-urni program.    Dodatne  brezplačne ugodnosti: predavanja za pedagoški zbor in za starše učencev/dijakov ter prilagojena cena izobraževanja glede na pričakovane cilje šole.

O2: V izobraževanje se lahko vključijo tudi učitelji brez osnovne usposobljenosti in se skladno s standardi usposobijo za KOORDINATORJA ŠOLSKE MEDIACIJE, za kar tudi prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju. V primeru interesira se lahko kasneje ali vzporedno vključijo v (skrajšan) program za pridobitev naziva MEDIATOR.  

PROGRAM

 • obseg 50 ur, v kombinaciji online zoom in v živo
 • število udeležencev v skupini: 6 – 10
 • pogoj za vključitev: uspešno zaključeno osnovno 100-urno usposabljanje za mediatorje oz. skladno z zgoraj navedenimi opcijami.

KRAJ in DATUM

Predvideni datumi srečanj so v pripravi.

Opomba:

 • * pomeni, da lahko  skupina izbere namesto online oblike srečanje v živo.
 • Čas izvedbe: 15.00 – 20.00
 • V obsegu seminarja je upoštevano tudi samostojno delo (konkretna, uporabna izdelava programov za LDN in vzgojno dejavnost).
 • Lokacija izvedbe srečanj v živo bo znana naknadno (Ljubljana, Celje, oz. prilagojeno udeležencem).

POTRDILA

Po končanem usposabljanju prejmete:

 • POTRDILO o udeležbi in uspešno zaključenem usposabljanju
 • NAZIV ŠOLSKI MEDIATOR

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: usposobljenost za integriranje mediacije v šolsko okolje,  dodelana logistika za umestitev mediacije kot vzgojne metode v kurikul vzgojne institucije, usposabljanje vrstniških mediatorjev,  dokumenti in obrazci za vodenje šolske in  vrstniške mediacije. 

CENA IN PLAČILNI POGOJI:  

V ceno je vključena publi​kacija Šolska mediacija kot vzgojna dejavnost in priročnik Vrstniška mediacija – gradivo za usposabljanje vrstniških mediatorjev. Cene glede na status udeleženca so navedene spodaj.

Za dodatne popuste (za nove člane, zgodnje prijave, količinske popuste in podobno) in za dogovore glede prilagojenih pogojev nas kontaktirajte. Smo fleksibilni in radi vam pridemo nasproti. Nudimo možnost, da kotizacijo plačate v obrokih (do 3 obroke).

Cene kotizacij za:

 • pravne osebe – 860,00 EUR  (za zaključene skupine cena po dogovoru)
 • fizične osebe – 680,00 EUR
 • nezaposlene osebe, študenti – 550,00 EUR 
 • za nove člane Mediacijskega društva Bono, ki pristopijo v času razpisa in pred udeležbo na izobraževanju plačajo letno članarino v višini 20,00 EUR, velja super cena v višini 385,00 EUR.

IZVAJALEC programa je Zavod ARSIS, predavateljica Ivanka Marič, trenerka mediatorjev.

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA ŠOLSKE MEDIATORJE

Več informacij in podrobnejši program pridobite na osnovi informativne prijave ali dodatnega povpraševanja.

INFORMATIVNA PRIJAVA / POVPRAŠEVANJE

RAZPIS ZA ŠOLSKEGA MEDIATORJA – PRENOS

Pomakni se na vrh